Friday, December 19, 2008

Dbik Giizhigate-kwe "Moonie"


Dbik Gii'zhigate-kwe "Moonie" - Moonlight Woman
Atikameksheng Anishnawbek –
Whitefish Lake First Nation
Seer & Spiritual Healer
Traditional & Motivational Speaker
Workshop Facilitator & Consultations

OFFICE: 1.705.983.5352
FAX: 1.705.222.3683
CELL: 1.705.207.6457
MESSAGE CENTER 1.705.983.4631

Aanii/Boozhoo:
Dbik Gii'zhigate-kwe "Moonie" Kchi'Anishnaabe zhigaawi ninii-kwe - Women's Traditional Dancer, Nenaandawi’iwed – Traditional Healer niin nindizhinikaaz zhaaganaashimong, nindigoo ojibwemong. Niin nindoodem Mosh-kus- Crane Clan. Atikameksheng Anishnawbek - Whitefish Lake First Nation nindoonjibaa, Northern Ontario inndinna. Nimino ayaa gaii niminwedam omaa ayaayaan noongom. Moshkus Dodeem minawaa MaangunNiminwedam gikinoo'amaagooyaan ji nitaa ojibwemoyaan. Nii o'o minik waa-ikidoyaan noongoom. Chi miigwetch bizindawiyeg.
Gchi miigwetch gii'biiyaanhuggii. Kina wiigezedaa nongowii bzimaang anishaanabe kinoomaagewin.

Ahaaw, miigwetch, Baa maa pii
Dbik Gii'zhigate-kwe "Moonie"
DbikGiizhigatekwemoonie@hotmail.com

No comments:

Post a Comment